Yayınlar

Kitap

Akbay, Direnç: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları, İstanbul, 2010.


Makale

Akbay, Direnç: Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Konusu, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, (21),2, 2019, s. 629-660. (Tam Metin İndirin)

Akbay, Direnç: Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler, İstanbul Hukuk Mecmuası, (77), 2, 2019, 697-746. (Tam Metin İndirin)

Akbay, Direnç: "Acentelik Sözleşmesinin Olağanüstü Feshinde Haklı Sebebin Tespiti", BAÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, (16), 201-202, Mayıs-Haziran, 2021, s. 927-993 (Tam Metin İndirin)

Bildiri

Akbay, Direnç: Kripto Varlıkların Anonim Şirkete Sermaye Olarak Getirilmesi, Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu, İzmir, 17.06.2022