Hizmetler

Dava ve İcra Takipleri

Kamu hukuku veya özel hukuktan kaynaklanan her türlü hukuk sürecinin başlatılması, yürütülmesi ve takibi.

Hukukî Danışmanlık

Gerçek ve tüzel kişilerin uyuşmazlık öncesi ve sonrası süreçlerinin değerlendirilmesi, sorularının cevaplandırılması, değişik olasılıklar dikkate alınarak hukukî tavsiyelerde bulunulması, raporlar ve sözleşmeler hazırlanması.

Meslek Profesyonelleri İçin Hukukî Süreç Yönetimi ve Dava Koçluğu

Çözümü uzmanlık gerektiren konularda özellikle avukatlara yönelik sağlanan hizmetlerdir. Bu çerçevede, uzmanlardan oluşan çözüm ortaklarımızca değerlendirmeler yapılması, sanal veya fizikî toplantılar düzenlenmesi, hukukî süreç yönetimi, dava koçluğu, uzmanlardan dava veya uyuşmazlıklara ilişkin mütalaalar ve raporlar alınması, dava stratejilerinin belirlenmesi gibi ihtiyaç odaklı kapsamlı çözümler sunulmakta ve organizasyonlar yapılabilmektedir.

Arabuluculuk

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde, alternatif bir çözüm yolu olarak arabuluculuk hizmeti sunulmaktadır. Özellikle ticari uyuşmazlıkların mahkeme önüne gitmeden ve bunun yaratacağı alternatif maliyetlere maruz kalmadan çözümlenebilmesi için menfaat uyuşmazlığı içinde bulunan tarafların profesyonel müzakere teknikleri uygulanmak suretiyle uyuşmazlık konusunda bir anlaşmaya varmaları sağlanmaktadır. Tarafların talepte bulunması halinde alanında uzman kişilerin toplantılara katılımının sağlanması ve danışmanlıklarından faydalanılması dahil olmak üzere sorunun çözümü için gereken her organizasyon yapılabilmektedir.

Hukukî Eğitim Faaliyetleri

Çözüm ortaklarımız ve uzmanlarımızın da katkısıyla danışanlarımız veya müvekkillerimize her türlü hukukî eğitim verilebilmektedir. Bu eğitimler, spesifik bilgi gerektiren alanlar için meslek profesyonellerine yönelik olabileceği gibi şirketlerin hukuk ile yakından ilgili departmanlarında çalışan personellerinin genel olarak eğitilmesine yönelik de olabilmektedir.