Hakkımızda

Arb. Dr. Direnç Akbay

2005 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden birincilikle mezun olmuştur. Aynı yıl D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nı kazanmıştır. 2005 yılı Ekim ayında D.E.Ü Hukuk Fakültesi tarafından açılan sınavı kazanarak Ticaret Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2009 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Doktora eğitimine başlamıştır. 2017 yılında eğitimini tamamlayarak özel hukuk doktoru unvanını almıştır. 2007-2008 yıllarında Almanya Konstanz Üniversitesi'nde araştırmalar yaparak derslere katılmıştır. 2011 yılında DAAD'nin (Alman Akademik Değişim Kurumu) tam dönem araştırma bursunu kazanarak Prof. Dr. Johen Taupitz'in davetiyle bir yıl süreyle Mannheim Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak faaliyette bulunmuştur. Ekim 2005 - Ekim 2021 tarihlerinde D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda Arş. Gör. ve Dr. Arş Gör. olarak çalışan Direnç Akbay, Ekim 2021'den itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmıştır. Ayrıca 2020 Ocak ayından beri Arabulucu olarak da faaliyet göstermektedir.

Av. Güldâne Dörtbudak Akbay

1988 Ankara doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince, İzmir ve Manisa'da çeşitli bürolarda çalışmıştır. Mezuniyet sonrası avukatlık stajını, 2013 yılında Manisa Barosu'nda tamamlamıştır. 2014 yılına kadar bağlı avukat olarak çalışmış, 2014 yılında Manisa'da Dörtbudak Hukuk Bürosu'nu kurmuştur. 2019 yılı sonunda İzmir'e taşınması sebebiyle, avukatlık faaliyetini İzmir Barosu'na bağlı olarak sürdürmeye başlamıştır.